Menu 0211.384.7268

Ruột đun 4000W

Ruột đun 4000W (hình vuông) máy đun 30GB

Số lượng
Mua ngay
  • Mô tả sản phẩm
  • Ruột đun 4000W (Hình vuông) máy đun 30GB