Menu 0211.384.7268

RO Haohsing 50GDP

Model: TW40-1812-50

Chức năng: Loại bỏ hoàn toàn chết rắn, khí hoàn toàn trong nước, các Ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu vơ làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh khiết nhưng không thay đổi tính lý-hóa của nó

Công suất lọc: 50GDP (10 lít/ giờ)

Tuổi thọ: 24 tháng (65.000L)

Khe hở: 0.1-0.5 nanomet (to hơn chỉ vài ba phân tử H2O

Số lượng
Mua ngay
  • Mô tả sản phẩm
  • Model: ROHS-50GDP

    Chức năng: Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, khí hoàn toàn trong nưowsc, các Ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh khiết nhưng không làm thay đổi tính lý- hóa của nó

    Công suất lọc: 50GDP (10 lít/giờ)

    Tuổi thọ: 24 tháng (65.000L)

    Khe hở: 0.1-0.5 nanomet (to hơn chỉ vài ba phân tử H2O)