Menu 0211.384.7268

Máy Đun HM-528

Là loại máy đung nhỏ gọn để dưới gầm tủ bếp, không chiếm không gian diện tích

Số lượng
Mua ngay
  • Mô tả sản phẩm
  • Là loại máy đung nhỏ gọn để dưới gầm tủ bếp, không chiếm không gian diện tích

  • Là loại máy đung nhỏ gọn để dưới gầm tủ bếp, không chiếm không gian diện tích

  • Là loại máy đung nhỏ gọn để dưới gầm tủ bếp, không chiếm không gian diện tích