Menu 0211.384.7268

Cốc RO

Cốc lọc màng RO, màu trắng, NPT1/8", 50~150G

Số lượng
Mua ngay
  • Mô tả sản phẩm
  • Cốc lọc màng RO, màu trắng, NPT 1/8", 50~150G