Menu 0211.384.7268

Bơm hút 8369

Bơm hút 8369 DC 24V, 3/8" NPT

Flow 50~75G

Số lượng
Mua ngay
  • Mô tả sản phẩm
  • Bơm hút 8369

    DC 24V, 3/8" NPT

    Flow 50~75G