Menu 0211.384.7268

Bơm HS-9200

Bơm HS-9200

DC 36V, 3/8" NPT Flow 200G

Áp lực tối đa: 120PSI, tạo áp lực đẩy qua màng RO

Lưu lượng tối đa 1.2 lít/Phút

Số lượng
Mua ngay
  • Mô tả sản phẩm
  • Bơm 9200

    DC 36V, 3/8" NPT

    Flow 200G

    Áp lực tối đa: 120 PSI, tạo áp lực đẩy qua màng RO 

    Lưu lượng tối đa 1.2 lít/phút